Разгледайте снимките и гласувайте за лого като посочите номер в анкетата

Анкета

Гласувайте за логото, което ви харесва, като посочите номер от списъка

1 (8)
4%

2 (10)
5%

3 (5)
2%

4 (8)
4%

5 (8)
4%

6 (94)
42%

7 (8)
4%

8 (5)
2%

9 (4)
2%

10 (4)
2%

11 (9)
4%

12 (6)
3%

13 (10)
5%

14 (10)
5%

15 (8)
4%

16 (21)
9%

17 (4)
2%

Общ брой на гласовете: 222